เที่ยวสบายๆสไตล์ไตลื้อบ้านธิ

1.ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จุดที่1.บ้านแพะหมู่บ้านแรกของคนไทลื้อบ้านธิ ชมอุโบสถโบราณกลางทุ่งนาและสาธิตการปลูกนาแบบโบราณ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมการดำนา 

จุดที่2.บ้านป่าปี้ ทำข้าวแคบ สาธิตการทำข้าวแคบนักท่องเที่ยวสาามรถร่วมทำได้

จุดที่3.บ้านป่าเหียง ชมบ้านไทลื้อหลังสุดท้าย

จุดที่ 4 บ้านป่าเปา ชมสาธิตการทำน้ำถุ้ง นักท่องเที่ยวสามารถฝึกทำได้
จุดที่ 5 ชมวัดพระธาตุดอยเวียง วัดโบราณสร้างในยุคหริภุญไชย
           

2.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ปลูกนา ปั่นรถถีบ บุกป่า ลุยน้ำตกห้วยหก

รวมพลที่พิพิธภัณฑ์
จุดที่1.มุ่งสู่บ้านแพะ สาธิตการทำนานักท่องเที่ยวร่วมกันปลูกนา
จุดที่2.ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์บรรยากาศชนบทภาคเหนือ
จุดที่3.พักผ่อนทานอาหารว่าง ที่อ่างแม่ธิ(โครงการพระราชดำริ ร.9)
จุดที่4.นักรถมอเตอร์ไซด์เข้าป่า ชมน้ำตกห้วยหก ท่องป่าชมธรรมชาติ
          

 

 

Visitors: 65,222