สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงทิ้งให้พวกเรา

อ่างเก็บน้ำแม่ธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน อีกหนึ่งโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมอบไว้ให้พี่น้องบ้านธิและใกล้เคียง Cr.Joy Twm
Visitors: 65,221