ลูกหลานพ่อหนานปัญโญ กับแม่อุ๊ยขา

พ่อหนานปัญโญกับแม่อุ๊ยขาผู้นำในการเดินทางรอนแรมเดินทางมาไกลจากบ้านจอมหงส์สิบสองปันนาข้ามน้ำข้ามเขาไม่รู้ต่อกี่ลูก จนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ภูมิลำเนาคล้ายแหล่งที่อยู่เดิม จึงมาตั้งรกรากไว้ที่นี้และสถานที่แห่งนั้นคือบ้านขิ "ขิ" คือไผ่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นเยอะมากๆๆในบริเวณนั้น และบ้านแรกที่พ่อหนานและครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานคือ บ้านแพะ (แพะ แปลว่าป่า ตอนหลังเปลี่ยนเป็น บ้านแพะต้นยางงาม) ป่าไผ่ขินี้เองที่ตอนหลังๆเพี้ยนมาเป็น "บ้านธิ" 

Visitors: 65,221