นาฎศิลป์ไทลื้อบ้านธิ

ศิลปะการแสดงชาวไทลื้อบ้านธิ ลำพูน

ในสมัยก่อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวบ้านธิไม่ค่อยมีให้เห็นมากเท่าใดนัก แต่ที่ยังคงเหลืออยู่จริงๆคงมีเพียงการเล่ากะโลงเท่านั้น ส่วนการฟ้อนการรำนี้ก็เอาแบบล้านนา เช่นการฟ้อนเล็บแบบเชียงใหม่ การเต้นแม้วของชาวเขามาแสดงในงานต่างๆ ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆของชาวไทลื้อนั้นได้หายไปอย่างสิ้นเชิง

จุดเริ่มต้นของนาฎศิลป์ไทลื้อบ้านธิ เริ่มต้นจากการปรึกษาหารือของทางวัดบ้านธิหลวงในขณะนั้นว่าอยากมีศิลปะการแสดงให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อบ้านธิ เพื่อจัดงานสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแบบเบ้าไทลื้อและเป็นงานสืบสานวิถีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อเป็นครั้งแรกของอำเภอบ้านธิ จึงเริ่มต้นการคิดริเริ่มเป็นการแสดงของตนเอง และมีการแสดงที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ยังได้ถูกเชิญไปแสดงในงานเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆในจังหวัดลำพูน และในเชียงใหม่อีกด้วย จนเริ่มมีคนรู้จักชาวไทลื้อบ้านธิจังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้นเพราะศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกันสนับสนุนและคงรักษาต่อไปให้ลูกหลานของชาวไทลื้อสืบต่อไป

Visitors: 65,215