จากบ้านจอมหงส์เมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนาสู่บ้านธิลำพูน

บ้านขิ หรือบ้านธิ

เดินทางไม่รู้กี่ร้อยโค้งพันโค้งไม่รู้กี่ดอยต่อกี่ดอย จากเมืองเชียงรุ่งมุ่งสู่บ้านขิ แล้วเห็นว่าภูมิลำเนาใกล้เคียงกับบ้านตัวเองที่เมืองเชียงรุ่งและเดินทางมาไกลเหลือเกินจนขอหยุด และพักตรงนี้ที่ บ้านขิ เมืองหละปูน

Visitors: 65,221