วิถีไทลื้อบ้านธิลำพูน

กระแสสังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ยิ่งในสมัยนี้วิวัฒนการณ์ต่างๆสิ่งรอบตัวล้วนคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนทำให้บางครั้งเราลืมวิถีวัฒนธรรมแบบเก่าๆไป ไทลื้อบ้านธิลำพูนก็เช่นกันสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคือโรงงานอุตสาหกรรม สังคมเมืองเชียงใหม่และลำพูนทั้งการแข่งขันกันรวยแข่งกันให้ลูกเรียนโรงเรียนดีดีในเมือง จนลืมวิถีเก่าไปหมดสิ้นจนลืมว่าบ้านเรามีอะไรดีดีเยอะเชียว วันนี้จะพาท่านมาสัมผัสวิถีง่ายๆสไตล์ไทลื้อบ้านธิลำพูนกันคะ

Visitors: 65,219