บ้านแพะต้นยางงาม

บ้านแพะท่องเที่ยวโดยชุมชน

บ้านแพะต้นยางงามเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของในหลวง ร.9 หมู่บ้านนี้ยังเป็นหมู่บ้านแรกที่ชาวไทลื้อจากเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนาอพยบมาอาศัยอยู่ในสมัยที่มีศึกก่อม(ศึกเล็กๆภายใน) และการเปลี่ยนแปลงปกครองในเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนาในรัฐบาลจีน หมู่บ้านนี้สมัยก่อนเรียกว่าบ้านแพะ (หมายถึง ป่า ) และเปลี่ยนมาเป็น บ้านแพะต้นยางงามในสมัยปัจจุบันนี้ เพราะมีต้นยางสูงสง่ากลางบ้าน ใครผ่านไปมาก็จะรู้ว่าตรงนั้นคือหมู่บ้านของชาวไทลื้อบ้านขิในสมัยก่อนนั้นเอง

กิจกรรมภายในหมู่บ้านจากปากทาง 3 แยกกาดอุ๊ยจุ่มไม่ไกลนักเลี้ยวซ้ายเข้าภายในหมู่บ้านท่านจะเห็นดอกไม้สีสันสวยงามและผักพื้นบ้านหน้ารั่วบ้านซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูที่ชาวบ้านได้ช่วยกันทำทั้งสองฝั่งถนนเข้าหมู่บ้าน มีกลุ่มช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มทำกะละมะพร้าวของผู้สูงอายุ กลุ่มทำผางประทีบ กลุ่มเลี้ยงกุ้งเครฟิส กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดน้อยเป็นต้น ถ้าผ่านกลางหมู่บ้านไปก็จะเป็นทุ่งนากว้างกับมุมมองทิวเขาอันสวยงามของดอยงุ้มและดอยเวียง ตรงกลางนากว้างนั้นยังมีอุโบสถ์โบราณไว้ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาในวันเข้าและออกพรรษาของพระทั้งหมดในตำบลบ้านธิอีกด้วย บ้านแพะต้นยางงามยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจและแวะชมกิจกรรมภายในหมู่บ้านแบบเป็นกลุ่มคณะ ที่นี้มีกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชุมชนวิถีไทลื้อบ้านธิมากมาย เช่น การทำนาแบบโบราณ กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนไทลื้อมากมาย (ติดต่อ คุณชาเด 0869171879)

Visitors: 65,215