ฟ้อนนกยุงไทลื้อบ้านธิ

ฟ้อนนกยุงไทลื้อบ้านธิ

ฟ้อนนกยุงเป็นการแสดงเปิดงานสืบสานตำนานไทลื้อบ้านธิลำพูนครั้งที่ ๒ได้รับแรงบันดาใจจากการไปแอ่วเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา แต่ได้ปรับให้เป็นเอกลักษณ์แบบไทลื้อบ้านธิ เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงแต่งโดย ท่านอาจารย์ขวัญชัย พิพัฒน์พงษ์หน่อขัด

(กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ขวัญชัย พิพัฒน์พงษ์หน่อขัด )

 

Visitors: 65,215