ยุคสมัยใหม่ที่อาจเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรมแบบเก่า

 วัฒนธรรมที่ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

หลายสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกยุคปัจจุบันรวมถึงวัฒนธรรมเก่าๆของชาวไทลื้อบ้านธิลำพูนด้วย ในสมัยก่อนณ.ที่แห่งนี้มีอะไรมากมายอันทรงคุณค่า อาทิเช่นการทอผ้าแบบไทลื้อ การละเล่นแบบเก่าๆของชาวไทลื้อ อุปกรณ์ภาชนะต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆ และแม้นแต่ภาษาไทลื้อที่พูดกันภายในครอบครัวเองก็จะหายไปด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างๆเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายนี้ที่จะหายไปจากชุมชนจึงมีโครงการต่างๆเข้ามามากมายทั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ม.เชียงใหม่ พายับ และ มหิดล เป็นต้น ถึงกระนั้นชุมชนนั้นเองที่ต้องร่วมมือกันและหวงแหนสิ่งที่หายไปหรือกำลังจะสูญสิ้นไปนี้ให้กลับคืนมาด้วยตัวเองให้ได้ แล้วใครกันที่จะเห็นคุณค่านี้นอกจากตัวเราเอง จะดีไหมถ้าพี่น้องร่วมใจกันสานรักสานสิ่งดีดีแล้วพร้อมใจกันรักษาสิ่งดีดีนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไป

Visitors: 65,219