ภาพเก่าเล่าเรื่อง

กว่าจะเป็นเอกลักษณ์ไทลื้อบ้านธิหละปูน

เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับการกลับมามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองของชาวไทลื้อบ้านธิลำพูน ในสมัยก่อนนั้นชาวไทลื้อบ้านธิได้รับอิทธิผลการแต่งกายจากชาวไทยวนล้านนาในเมืองเชียงใหม่เพราะเป็นเขตแดนติดต่อกันระหว่างบ้านธิกับสันกำแพง ซึ่งก็ไม่หน้าแปลกใจอะไรเพราะการแต่งกายของชาวไทยวนในเชียงใหม่จะส่งผลให้ชาวไทลื้อบ้านธิได้แต่งกายตามกัน อนึ่งสมัยก่อนชาวบ้านคงไม่อยากให้ใครดูถูกว่าเป็นคนผลัดถิ่นจึงค่อยๆปรับและเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมในสมัยนั้นไป จนมา10กว่าปีไม่นานมานี้เองที่ทางพระวัดบ้านธิหลวงอยากให้รื้อฟื้นการแต่งกายและวิถีชีวิตแบบเก่าให้กลับคืนมาจึงเริ่มศึกษาและหาเครื่องแต่งกายแบบไทลื้อมาให้ศรัทธาวัดใส่กัน ในที่สุดก็เริ่มเป็นที่นิยม และทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนก็ให้การสนับสนุนวิถีวัฒนธรรมแบบเก่าๆให้กลับคืนมาอีกด้วย จึงมีโครงการต่างๆมากมายเพื่อฟื้นวิถีแบบเก่าให้ได้คงอยู่สืบต่อกันไปจนถึงทุกวันนี้

Visitors: 65,219