วิวงาม 360 องศาที่เฮือนข้าวเจ้าบ้านธิหละปูน

จากหมู่บ้านชาวไทลื้อที่เคยสงบคู่กับธรรมชาติไม่ไกลจากตัวเมืองทั้งเชียงใหม่และลำพูน ปัจจุบันความเจริญและร้านค้ามีมากมายจนชาวบ้านค่อยๆลืมวิถีชีวิตแบบเดิมๆไป เริ่มติดกับสังคมที่เจริญและวุ่นวาย แต่ที่เฮือนข้าวเจ้าบ้านแพะต้นยางงามมีสถานที่อิงกับธรรมชาติ มองไปทางทิศตะวันออกจะเห็นทิวเขาอันสวยงาม และล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาอันเขียวขจี ยิ่งช่วงเช้าๆในฤดูหนาวจะมีหมอกหนาบางสลับเปลี่ยนทั้งฤดูกาล คู่กับเสียงนกตัวเล็กตัวน้อยมากมาย ทดลองเปิดแล้ว!!!

Visitors: 65,219