ลมหายใจสุดท้ายน้ำถุ้งบ้านป่าเปา

ลมหายใจสุดท้ายหัตถศิลป์ถิ่นไทลื้อบ้านธิ

จากการอยู่ในชุมชนมานานหลายปี ทำงานกับเด็กๆทั้งเยาวชนฮักไทลื้อและกลุ่มนาฎศิลป์ เราเห็นว่าสิ่งใกล้ตัวของชุมชนของดีอันทรงคุณค่ากำลังจะหมดลมหายใจ จากที่เคยเห็นชุมชนในหมู่บ้านป่าเปาที่สานน้ำถุ้งเกือบทุกหลังคาเรือนกลับกลายเหลือเพียง 2-3 ครอบครัว ซึ่งณ.ปัจจุบันเหลือเพียง 2 หลังคาเรือนที่ทำกัน นับเป็นเรื่องที่หน้าเศร้าสำหรับเราที่มองเห็นคุณค่าหัตถศิลป์นี้จะสูญหายไปในที่สุด จึงเกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงาน "หัตถศิลป์ถิ่นไทลื้อ น้ำถุ้งบ้านธิหละปูน" ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีแม่ครูเกษรเป็นอาจารย์โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาที่เคยทำมาก่อน แต่ท่านได้เกษียณราชการครูไปแล้วอีกทั้งไม่มีใครสานต่อ เราเด็กรุ่นใหม่จึงรับอาสาทำและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ในรูปแบบฉบับของตนเองนี้ขึ้นมา ทั้งนี้คณะสรรค์สร้างผลงานการแสดงฟ้อนชุดหัตถศิลป์ถิ่นไทลื้อน้ำถุ้งบ้านธิลำพูนนี้ หวังเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของหัตกรรมท้องถิ่นและรักษาไว้ให้ชุมชนรุ่นหลังต่อๆไป

Visitors: 65,222