เยือนหาปี้น้องไทลื้อปัวน่าน

สมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้พี่น้องไทลื้อทุกจังหวัดในภาคเหนือมารวมตัวกันเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ความรักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆด้วยกันจึงเกิดมีงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อขึ้นโดยเริ่มจัดครั้งแรกที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และเวียนไปจัดทุกๆจังหวัดของพี่น้องไทลื้อในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และครั้งนี้คืองานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทุกรอยยิ้มคือพี่น้องไทลื้อในประเทศไทยสานฝันสานรักไปด้วยกัน

Visitors: 65,215