ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน

อันซีนไทลื้อบ้านธิ อันซีนลำพูน

ครั้งหนึ่งในการต้อนรับคณะวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหหานคร หลาย หลายสิ่ง ที่พี่น้องไทลื้อบ้านธิทำด้วยหัวใจ เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบจัดเป็นเต็มที่  พลังหัวใจของชาวไทลื้อบ้านธิลำพูน

ขอบคุณภาพสวยๆจากคุณ Joy Twm

Visitors: 65,222