ชมรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมบ้านธิ

ชมรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมบ้านธิ 

เป็นชมรมเพื่อสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทลื้อในทุกๆด้าน เช่นศิลปะการแสดง อาหาร ภาษา งานประดิษฐ์ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อชุมชน 

ตั้งอยู่ที่ เฮือนข้าวเจ้าบ้านธิหละปูน 99 บ้านแพะต้นยางงาม ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน


Visitors: 65,216